Een zonnestroominstallatie is een investering van duizenden euro’s. Dan wilt u natuurlijk wel weten dat de panelen hun werk doen en de stroom opwekken die u beloofd is. Wat te doen wanneer u twijfelt over hun werking, bijvoorbeeld omdat de opbrengst achter blijft bij de prognose?

Frisse Energie heeft analyse-apparatuur in huis waarmee we uw installatie kunnen doormeten. Zo wordt precies duidelijk waar in uw installatie eventueel een paneel zit dat minder presteert. Hoe dit in zijn werk gaat is het makkelijkst uit te leggen aan de hand van een voorbeeld.

Afgelopen week zijn we langs geweest bij een klant die twijfelde of zijn panelen nog allemaal goed waren. Op zijn dak liggen twee rijen panelen die ieder verbonden zijn met een eigen omvormer. Omdat de ene string een hogere opbrengst liet zien dan de andere, was er reden om te denken dat er een defect paneel tussen zat. Wij besloten de installatie met Metrel door te meten.

Hoe goed een pv-module functioneert is te zien aan de stroom-spannings-karakteristiek. Eerst hebben we voor beide strings deze karakteristiek gemeten. De metingen zagen er voor de twee strings heel verschillend uit. Bij een goed werkende installatie vertoont de karakteristiek een curve zoals in de figuur links: de rode en blauwe lijn lopen een eind horizontaal en buigen dan in een mooie bocht naar beneden af. Of in technische termen: bij een oplopende spanning blijft de stroom eerst constant en neemt dan boven een bepaalde waarde heel snel af. Bij de figuur rechts ziet dat er heel anders uit en we weten zodoende dat er in deze string iets mis is.

Figuur 1: Stroom spannings-karakteristiek van een goed werkende string.
Figuur 2: Stroom-spanningskarakteristiek van de defecte string.

Vervolgens meten we de panelen in deze string door. Om zo snel mogelijk te weten te komen waar het defect zit, halveren we steeds het aantal panelen waarover we meten: na de hele string een halve string en zo verder tot we het defect gevonden hebben.  Wanneer een deel van de string als resultaat curves geven zoals in figuur 1, kunnen we er immers vanuit gaan dat in dat deel van de string geen defect zit. In onze metingen vorige week gaf één paneel figuur 3 als resultaat. De vermoedens van onze klant zijn gegrond gebleken. Er zat een defect paneel in zijn installatie. Met een multimeter of infraroodcamera is een dergelijk defect niet op te sporen. Dankzij onze metingen konden we het defecte paneel wel vinden en iets doen aan de slechte prestaties van de installatie. Het defecte paneel is vervangen via de garantieregeling van de fabrikant.

Figuur 3: Stroom-spanningskarakteristiek van de defecte PV-module.

Voor wie in de technische details geïnteresseerd is, hebben we in figuur 4 de getalwaarden van een meting van een van de goed werkende panelen gezet. Mooi om te zien is dat de opbrengst van het paneel zelfs iets hoger ligt dan de fabriekswaarde, want de afwijking is positief, 1,4%. Bij de stroom-spannings-karakteristiek van de goed werkende string lag die positieve afwijking op 0,9%. De meting van de string met het defecte paneel gaf echter een afwijking naar beneden, -23,6%. Deze afwijking was nog groter dan de afwijking in het defecte paneel, die -16,6% bedroeg. Zo is in de metingen terug te zien hoe een defect paneel doorwerkt op het resultaat van de gehele string.

Figuur 4: Stroom-spanningskarakteristiek van de goed werkende PV-module.

Uw eigen PV-installatie door laten meten? Neem gerust contact met ons op!