Sinds 20 juni 2013 hebben particulieren recht op teruggaaf van de BTW die zij betalen voor hun zonnestroominstallatie. De procedure die gevolgd moet worden om de BTW terug te krijgen, bestaat uit vele stappen en formulieren. Het gehele traject vanaf aanmelding als ondernemer tot en met teruggaaf en ontheffing van administratieve verplichtingen duurt 6 tot 13 maanden. Rachel van Frisse Energie ontzorgt u graag en regelt dit voor u.

Voor € 129,- (ex Btw) verzorgen wij het gehele traject

  • controle of u voldoet aan de voorwaarden
  • aanmelding als ondernemer
  • vaststelling forfaitair af te dragen BTW
  • 4 kwartalen aangiftes Omzetbelasting
  • BTW terugvragen op materiaal en arbeid van uw zonnestroom installatie
  • aanmelden rekeningnummer voor BTW-teruggave
  • afhandelen steekproefcontroles van de Belastingdienst
  • aanvraag ontheffing voor de administratieve verplichtingen
  • aanspreekpunt voor de Belastingdienst
  • actieve procescontrole

De BTW op de BTW service vragen wij eveneens voor u terug indien de service valt binnen het boekjaar van uw zonnestroominstallatie.

Geen resultaat? Geen kosten!

Als achteraf blijkt dat u geen recht heeft op teruggave, dan boeken wij het bedrag van de BTW-service gewoon terug.

Hoeveel BTW kunt u terug krijgen?

Uiteraard hangt de BTW-teruggave af van uw persoonlijke situatie, maar zoals u in onderstaand voorbeeld ziet kan dit behoorlijk oplopen:

Aanschaf€ 5.00021% BTWis € 868
Installatie€ 1.0006% BTWis € 57
Totaal€ 6.000totaal BTWis € 925

Uw terug te vragen bedrag is dan € 925 of ruim 15 % van uw investering!*

*Dit bedrag is een indicatie en kan nog worden beïnvloed door andere gemaakte kosten en de af te dragen BTW.

Neem contact met ons op voor meer informatie!