De salderingsregeling, waar zonnepaneleneigenaren met een kleinverbruikersaansluiting nu nog gebruik van kunnen maken, wordt stap voor stap afgebouwd. Deze eigenaren mogen nu nog de stroom die ze opwekken en aan het net terug leveren, aftrekken van de stroom die ze van het net afnemen

De regeling was bedoeld om mensen te stimuleren zonnepanelen aan te schaffen. Voor energieleveranciers en voor de Staat is het echter (door het mislopen van inkomsten) niet zo’n gunstige regeling. Daarom heeft Minister Wiebes eind maart 2020 een besluit genomen hoe de definitieve afbouw van de salderingsregeling eruit komt te zien.

Hoe gaat het er uitzien?
Nu valt alle stroom die u terug levert nog onder de salderingsregeling. Vanaf 1 januari 2023 neemt het percentage dat u kunt salderen echter elk jaar met 9% af. Op 2031 eindigt het met 0% (zie de tabel hieronder). Voor het percentage terug geleverde stroom dat u niet meer kunt salderen krijgt u nog wel een vergoeding. Dat zal, aldus Wiebes, een ‘redelijke vergoeding’ zijn, maar het zal wel onder de stroomprijs (inclusief heffingen en belastingen) liggen. Hoe hoog de vergoeding zal zijn is nog niet besloten, het zal waarschijnlijk tussen de 4 en de 12 cent per kWh zijn, afhankelijk van uw energieleverancier.

Zonnepanelen blijven lonen, maar ‘eigengebruik’ opschroeven is gunstig.

Zonnepaneleneigenaren blijven dus een vergoeding krijgen voor hun terug geleverde stroom. Daarnaast kunnen huishoudens natuurlijk stroom opwekken die ze meteen in huis gebruiken (zonder het eerst terug te leveren). Dat direct gebruiken van zonnestroom heet het ‘eigengebruik’ en dit eigengebruik is voor zonnepaneleneigenaren financieel het gunstigst.

Aangezien het terug leveren van stroom aan het net na 2023 geleidelijk aan minder zal opleveren, is het voor eigenaren van zonnepanelen verstandig om te kijken op welke manieren ze hun ‘eigengebruik’ kunnen maximaliseren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld slimme apparaten gebruiken (wasmachines die zichzelf inschakelen als de zon schijnt) of een warmtevoorraad opbouwen voor koudere dagen. Zo hoeft er minder stroom van het net afgenomen te worden en blijft de opbrengst van de zonnepanelen, ook na 2023, maximaal.

Wilt u meer weten over manieren om optimaal van uw zonnepanelen te blijven profiteren? Bel Frisse Energie voor advies!

De Kamerbrief van Minister Wiebes over de plannen voor de salderingsregeling vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/30/kamerbrief-over-afbouw-salderingsregeling