Op 30 maart jl informeerde Minister Wiebes de Tweede Kamer over de definitieve afbouw van de salderingsregeling. De salderingsregeling wordt vanaf 1 januari 2023 tot 2031 geleidelijk afgebouwd. In 2031 stopt de regeling helemaal.

Lees hier de Kamerbrief over de afbouw van de salderingsregeling.

(Link werkt na openen nieuwsbericht)