Wanneer schaduw op het dak valt, al is het maar van een klein schoorsteentje, vraagt de aanleg van een zonnestroominstallatie om specialistische kennis. Frisse Energie past voor schaduwproblemen steeds vaker het systeem van SolarEdge toe. Hiermee krijgt iedere paneel zijn eigen mpp-tracker en is op afstand het functioneren van de installatie te monitoren.

Het vermogensverlies dat optreedt als gevolg van schaduw komt niet alleen doordat de panelen minder zonlicht vangen. De manier waarop de opgewekte elektriciteit door de panelen loopt, zorgt  dat schaduw op één paneel de opbrengst van de andere panelen mee naar beneden trekt. De mpp-trackers van SolarEdge lossen dit op.

Neem het huis op de foto. Het dak ligt mooi op het zuiden, maar er is weinig plek voor de panelen. Het is niet te ontkomen dat de dakkapel en het schoorsteentje bij bepaalde standen van de zon schaduw op de panelen werpen. Ondanks dat de panelen het grootste deel van de dag in de zon liggen, zou de opbrengst met een conventionele omvormer onevenredig laag uitvallen omdat op verschillende delen van de dag meerdere panelen  in de schaduw liggen. Voor dit dak heeft Frisse Energie een omvormer met losse mpp-trackers toegepast.

Hoe werkt dit systeem van SolarEdge? Om de opbrengst van de zonnepanelen zo groot mogelijk te maken, bepaalt de omvormer het zogenaamde maximum power point (mpp) van de zonnepanelen. Conventionele omvormers bepalen één mpp voor een hele rij zonnepanelen. Dit mpp is alleen optimaal wanneer alle panelen evenveel zon vangen. Door nu met aparte mpp-trackers voor ieder zonnepaneel het maximum power point te bepalen en voor ieder paneel afzonderlijk in te stellen kan ieder paneel zijn maximum opbrengst leveren.

Op de bijgeleverde monitoring software kan de gebruiker vanaf iedere computer of mobiele telefoon zien hoe goed de panelen hun werk doen. Zo tonen de schermafdrukken dat niet alleen de dakkapel, maar ook het kleine schoorsteentje op bepaalde momenten van de dag een groot effect heeft op de opbrengst van het paneel dat ernaast ligt.

Meer over omvormers.

Een overzicht van de voordelen van SolarEdge omvormers.