De btw-verlaging op het renoveren en herstellen van woningen die vandaag ingaat, is in veel gevallen ook van toepassing op het plaatsen van zonnepanelen. Particulieren betalen dan slechts 6% btw op de arbeidskosten voor de installatie van een zonnestroominstallatie in plaats van 21%.Wanneer geldt het btw-tarief van 6%?

Wanneer geldt het btw-tarief van 6%?

  1. Alleen als de installatie nagelvast aan het huis wordt bevestigd (ofwel met omfloerste termen: doordat zij in bouwkundig opzicht deel (gaan) uitmaken van de woning)
  2. Alleen als het huis ouder dan 2 jaar is
  3. Alleen op arbeidskosten
  4. Alleen als de werkzaamheden tussen 1 maart 2013 en 1 maart 2014 afgerond zijn.

De details van de regeling staan op de website van de belastingdienst.

De maatregel die vandaag is ingegaan geldt niet voor de materiaalkosten. Voor de aanschaf van de panelen geldt al een subsidie van max € 650,00. Over deze regeling leest u in ons vorige blog.