Frisse Energie doet mee met een pilot van de Zonatlas Arnhem. Via een kleurige plattegrond geeft de zonatlas voor iedere woning in Arnhem gedetailleerde informatie over de mogelijkheden om zonne-energie op te wekken. Wie alle berekeningen doorloopt kan aan het einde een offerte aanvragen die onder andere van Frisse Energie afkomstig is.

Wanneer je een van de kleurige daken op de interactieve plattegrond van de stad aanklikt, toont een pop-upvenster meteen het nominaal vermogen, de op te wekken elektriciteit en de CO2 besparing die dit oplevert. De atlas vertelt bijvoorbeeld dat we op het bedrijfspand van Frisse Energie aan de Badhuisstraat 47.300 kWh per jaar kunnen opwekken. Jammer dat de atlas ons pand samentrekt met onze buren van nummer 11, 13 en 15. Als we het hele dak volleggen met zonnepanelen kunnen we zo bijna evenveel energie opwekken als de  gemeente Arnhem: voor het gemeentehuis geeft de atlas 57.700 kWh per jaar. Gelukkig optimaliseert het model verderop in de berekening de waarden voor de hoeveelheid energie die Frisse Energie nodig heeft voor de bedrijfsvoering.

Leuk om de verschillende gebouwen te vergelijken, maar met de zonatlas is meer mogelijk. Veel van de aannames die per huishouden verschillen, zoals de energiebehoefte per persoon, zijn aan te passen om zo een gedetailleerder beeld te krijgen van ieders eigen situatie. Het rekenmodel van de zonatlas is gebaseerd op wetenschappelijke berekeningen en maakt gebruikt van weerdata, de invallende zonnestraling, de hellingshoek van de daken en de schaduwsituatie. De gegevens van het kadaster en van het  Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) bestand van Rijkswaterstaat en de Waterschappen zijn er in verwerkt zodat een zeer gedetailleerd model met hoogteverschillen ontstaat. Bereken de geschiktheid van uw eigen huis op de Zonatlas Arnhem.