Belangenorganisaties Aedes, de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten roepen de Eerste Kamer op om geen steun te geven aan een wetsvoorstel om de salderingsregeling af te bouwen. Het zou teveel onzekerheid geven, en huishoudens zouden daardoor niet meer willen verduurzamen met zonnepanelen.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie wil de salderingsregeling stapsgewijs afbouwen tussen 2025 en 2031. Daarmee worst gestimuleerd elketriciteit te verbruiken op de tijdstippen dat het ook wordt opgewekt – overdag dus. Volgens de belangenorganisaties gaat de minister hierbij uit van gedateerde gegevens en onzekere aannames.

Overigens zijn de belangenorganisaties niet tegen de afschaffing van de salderingsregeling, maar er moet wel meer zekerheid geboden worden aan huurders en woningeigenaren met een kleine portemonnee.

Netbeheer Nederland ziet juist voordelen in het afschaffen van de salderingsregel. De brancheorganisatie zegt dat het leidt tot meer ruimte op de elektriciteitsnetten.

Lees meer op NOS.nl