Wat eerst een BTW verlaging leek te worden staat in het lenteakkoord omschreven als: 15% subsidie op aanschaf van zonnepanelen.

Wat eerst een BTW verlaging leek te worden staat in het lenteakkoord omschreven als: 15% subsidie op aanschaf van zonnepanelen.

Het kabinet heeft de definitieve tekst van het lenteakkoord op 25 mei jl.vrijgegeven. De tekst is opgenomen in bijlage 2 van de voorjaarsnota en bevat tevens een toelichting. In het lenteakkoord staat onder anderen dat er subsidie beschikbaar komt van 15% op aanschaf van zonnepanelen. Op pagina’s 27 en verder kun je lezen hoe het wordt omschreven in dit akkoord.

Hoe deze maatregel uitgevoerd gaat worden staat niet omschreven, wel dat de maatregel met urgentie per 1 juli 2012 in zal gaan.